0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015, Chính phủ đã nghe, thảo luận Báo cáo về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến Nhật Tân - Nội Bài (Hà Nội).
Dự kiến trong tháng 11.2011, UBND TP.HCM sẽ tổ chức triển lãm đồ án quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2025. Trao đổi với chúng tôi sáng 25.10, ông Huỳnh Xuân Thụ, giám đốc trung tâm Thông tin quy hoạch thuộc sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM, cho biết, điểm quan trọng trong bản quy hoạch là kiện toàn lại hệ thống đường đô thị và phát triển thêm sáu quận mới.
Thông tin từ UBND TP Hà Nội, trong vòng 5 năm tới Thành phố sẽ hoàn thành hàng loạt tuyến đường trên địa bàn.