10 thành phố phát triển nhanh nhất hành tinh

Business Insider đã phân tích tốc độ phát triển ở 600 thành phố trên toàn cầu thông qua sự chuyển dịch và tăng trưởng dân số...

 

1. Phổ Ninh (Trung Quốc) 

Dân số năm 1990: 76.000 
Dân số năm 2010: 911.000 
Dân số năm 2025: 1.255.000 
Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.551,3%. 

2. Phật Sơn (Trung Quốc) 

Dân số năm 1990: 429.000 
Dân số năm 2010: 4.033.000 
Dân số năm 2025: 6.242.0000 
Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.355%. 

3. Tấn Giang (Trung Quốc) 

Dân số năm 1990: 98.000
Dân số năm 2010: 858.000
Dân số năm 2025: 1.303.000
Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.229,6%

4. Yamoussoukro (Bờ Biển Ngà) 

Dân số năm 1990: 136.000
Dân số năm 2010: 885.000
Dân số năm 2025: 1.797.000
Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.221,3%

5. Thâm Quyến (Trung Quốc) 

Dân số năm 1990: 875.000
Dân số năm 2010: 9.005.000
Dân số năm 2025: 11.146.000
Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.173,8%

6. Đông Quản (Trung Quốc) 

Dân số năm 1990: 553.000
Dân số năm 2010: 5.347.000
Dân số năm 2025: 6.852.000
Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.139,1%

7. Abuja (Nigeria) 

Dân số năm 1990: 330.000
Dân số năm 2010: 1.995.000
Dân số năm 2025: 3.361.000
Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 918,5%

8. Huệ Châu (Trung Quốc) 

Dân số năm 1990: 205.000
Dân số năm 2010: 1.384.000
Dân số năm 2025: 1.828.000
Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 791,7%

9. Tuyền Châu (Trung Quốc)

Dân số năm 1990: 174.000
Dân số năm 2010: 1.068.000
Dân số năm 2025: 1.462.000
Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 740,2%

10. Ouagadougou (Burkina Faso) 

Dân số năm 1990: 537.000
Dân số năm 2010: 1.908.000
Dân số năm 2025: 4.332.000
Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 706,7% 

Theo Ashui.com

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]