0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Cần Thơ: 700.000 tỉ đồng đầu tư hạ tầng giai đoạn 2011-2020
Ngày 23-4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 13, TP Cần Thơ đề ra 35 chương trình, đề án, trong đó tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng… Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 2011-2020 khoảng 700.000 tỉ đồng, trong đó từ năm 2016 trở đi, Cần Thơ xác định nguồn vốn huy động từ nguồn xã hội hóa là chủ yếu. 

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết: “TP sẽ cụ thể hóa các giải pháp huy động vốn để thực hiện các chương trình, đề án. Đồng thời, muốn huy động được các nguồn lực thì các sở, ngành phải chủ động lập dự án mời gọi đầu tư, có cơ chế thoáng để thu hút đầu tư”.

  • Tags
Ý kiến bạn đọc: