Hồ sơ thiết kế thi công nhà Biệt Thự, kích thước 16M x 17M – 3 tầng, bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau (Click vào từng Phần và kéo xuống phần Nội dung tóm tắt để xem tổng thể Thành phần bản vẽ kèm theo tương ứng )

 

Phần 1: Phần Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp điện

Phần 4: Cấp, thoát nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 15.08.2017 | 13:04
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế thi công nhà Biệt Thự, kích thước 16M x 17M – 3 tầng – Phần Cấp Điện, chống sét và Thông tin

Hồ sơ thiết kế thi công nhà Biệt Thự, kích thước 16M x 17M – 3 tầng, bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau (Click vào từng Phần và kéo xuống phần Nội dung tóm tắt để xem tổng thể Thành phần bản vẽ kèm theo tương ứng )

 

Phần 1: Phần Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp điện

Phần 4: Cấp, thoát nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]