0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng nhiệm vụ kế hoạch ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Báo cáo Số: 1529/BC-SGTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 19/06/2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng nhiệm vụ kế hoạch ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Mục tiêu: đánh giá thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng nhiệm vụ kế hoạch ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành như: Công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác phối hợp lập quy hoạch; công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế-dự toán; công tác duy tu sửa chữa đường bộ, đường thủy; công tác đầu tư xây dựng các công trình cảng biển và dịch vụ sau cảng; công tác quản lý đường thủy nội địa; công tác vận tải; công tác đăng kiểm phương tiện GTVT; công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe; công tác thanh tra và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

* Thời điểm báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ  bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng nhiệm vụ kế hoạch ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi