0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề xuất định hướng phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.doc)

Đề xuất định hướng phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

- Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Vùng Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, có diện tích tự nhiên là 1.980,98 km2, xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố của cả nước; dân số trung bình năm 2020 của tỉnh là 1.167.938 người, xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố của cả nước.  Tỉnh có địa giới chung dài 16,33 km với Thành phố Hồ Chí Minh ở phía Tây, 116,51 km với Đồng Nai ở phía Bắc, 29,26 km với Bình Thuận ở phía Đông. Bà Rịa – Vũng Tàu có bờ biển dài 305,4 km và trên 100.000 km2 thềm lục địa

- Mục tiêu của Đề xuất định hướng phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 : Duy trì phát triển kinh tế bền vững, với các ngành kinh tế trụ cột: công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp; tiếp tục phát triển các vùng không gian công nghiệp – cảng biển, du lịch và nông nghiệp, bảo đảm tính khoa học và hợp lý, trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của từng khu vực. Phát triển kinh tế hài hòa với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân; tạo cơ hội cho mỗi cá nhân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển. Phấn đấu tăng trưởng GRDP của tỉnh thời kỳ 2021-2030 ngang bằng và cao hơn chỉ tiêu tăng trưởng GDP bình quân chung mức cao của cả nước. Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở phát triển và kết nối hệ thống các đô thị hiện hữu bằng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại; động lực phát triển đô thị là công nghiệp, cảng biển và du lịch; phát triển đô thị theo mô hình đô thị sinh thái thông minh bền vững; phát triển vùng ngoại ô theo mô hình nông nghiệp xanh, sạch, sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng nông thôn trù phú với không gian sống tiện nghi, hiện đại và văn minh.

* Thời điểm lập đề xuất: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề xuất định hướng phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

+ Thuyết minh báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện Quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030

+ Các văn bản đề xuất định hướng phát triển của các sở ngành:

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi