0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh cục bộ chỉ giới xây dựng ô đất số 21, lô B1, dự án Khu dân cư đô thị Yên Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 1562/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ chỉ giới xây dựng ô đất số 21, lô B1, dự án Khu dân cư đô thị Yên Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường Yên Thanh

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi