0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh cục bộ ô đất số 26 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà ở tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls), (.jpg).

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 8234/QĐ-UB Điều chỉnh cục bộ ô đất số 26 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà ở tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2021

- Thời điểm điều chỉnh: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

+ Bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng quy hoạch

+ Bản vẽ mặt bằng

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi