0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh năm 2017 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 5233/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh năm 2017 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê hoạch: QĐ Số: 5233/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ 01: Vị trí

+ Bản vẽ 03: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất 15.9.17

+ Bản vẽ 03: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất 30.6.17

+ Bản vẽ 04: Bản vẽ kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ 05a: Bản vẽ sân nền

+ Bản vẽ 05b: Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa

+ Bản ve 06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ 07a: Bản vẽ hệ thống điện 22kv

+ Bản vẽ 07b: Bản vẽ hệ thống điện

+ Bản vẽ 07c: Bản vẽ hệ thống điện chiếu sáng

+ Bản vẽ 08: Hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ 09: Hệ thống thoát nước thải

+ Bản vẽ 10: Bản vẽ hệ thống đường ống

+ Bản vẽ nền kiến trúc

+ Bản vẽ nền kiến trúc dự phòng

+ Bản vẽ nền Uông Bí

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi