0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cảng chuyên dùng xuất than và nhập vật tư thiết bị phục vụ hoạt động của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

https://datvangvietnam.net/

- Được phê duyệt tại: TTr Số: 131/TTr-QLĐT V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cảng chuyên dùng xuất than và nhập vật tư thiết bị phục vụ hoạt động của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí của Công ty Kho vận Đá Bạc-Vinacomin

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp

+ Bản đồ quy hoạch cây xanh

+ Bản đồ quy hoạch nền

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi