0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí đã được UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tại Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013. Hiện nay dự án đang được triển khai theo quy định hiện hành. Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2013/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó quy định các dự án nhà ở xã hội được phép xây dựng kiểu nhà ở riêng lẻ, diện tích đất mỗi căn hộ không vượt quá 70m2/căn và đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (diện tích đất mỗi căn hộ tại quy hoạch đã phê duyệt là 100m2/căn). Nhận thấy việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là một chủ trương có ý nghĩa xã hội lớn của tỉnh xuất phát từ nhu cầu thực tế và chiến lược phát triển lâu dài của tỉnh. Do vậy việc Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí là cần thiết, đáp ứng nhu cầu ở của khu vực; phù hợp với Quy hoạch xây dựng đô thị, phù hợp với chủ trương - chính sách phát triển của nhà nước, góp phần hoàn nguyên môi trường Khu khai thác đất; đáp ứng đề xuất đầu tư của Công ty TNHH tập đoàn Xuân Lãm.

- Được phê duyệt tại: QĐ Số:  3646/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí thành Quy hoạch Nhóm nhà ở tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

+ Bản vẽ thiết kế đô thị

+ Bản vẽ quy hoạch tổng hợp

+ Bản vẽ vị trí quy hoạch

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi