0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đồi Hang Hùm, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 5439/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đồi Hang Hùm, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ sử dụng đất năm 2013

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi