0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, phường Yên Thanh, tỉnh Quảng Ninh năm 2010

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, phường Yên Thanh, tỉnh Quảng Ninh

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ chỉ giới xây dựng

+ Bản vẽ thiết kế đô thi

+ Bản đồ hiện trạng quy hoạch

+ Bản đồ sử dụng đất Sao Vàng

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đô thoát nước mưa, thoát nước thải

+ Bản đồ tổng hợp đường dây

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi