0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng Đình Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ số: 205/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng Đình Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi