Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Vị trí: Xã Hoàng Tân – Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ :  

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1-       Thuyết minh

2-       Phần bản vẽ

3-       Công trình minh họa

 

 (b)

Date published: 03.06.2016 | 05:38
Available in Ebook
Quy hoạch chi tiết
300 EP

Quy hoạch tổng mặt bằng đầu tư phục hồi chùa Hoàng Lỗ

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Vị trí: Xã Hoàng Tân – Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ :  

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1-       Thuyết minh

2-       Phần bản vẽ

3-       Công trình minh họa

 

 (b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]