0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án quy hoạch cho các đơn vị trong tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tại khu Khe Ngát, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ số 9902/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cho các đơn vị trong tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại khu Khe Ngát, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án quy hoạch cho các đơn vị trong tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tại khu Khe Ngát, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch khảo sát

+ Bản đồ quy hoạch cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống

+ Bản đồ đánh giá tác động tài nguyên, môi trường

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi