0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi đến năm 2030, tỉnh Kon Tum

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi đến năm 2030, tỉnh Kon Tum  - Huyện Ngọc Hồi nằm phía Tây Bắc tỉnh Kon Tum, gắn liền với sự phát triển của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đang được chính phủ đầu tư. Thị trấn Plei Kần được xác định là thị trấn huyện lị huyện Ngọc Hồi có vai trò là: “Đô thị trung tâm hành chính, thương mại, công nghiệp, dịch vụ và du lịch phục vụ phát triển Khu kinh tế; đồng thời là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum”. Là đô thị nằm trong tổng thể các đô thị của tỉnh Kon Tum và cả nước. Thị trấn Plei kần được định hướng phát triển lên đô thị loại IV và huyện Ngọc Hồi trở thành thị xã vào cuối năm 2015 xứng tầm với vai trò vị trí của đô thị cửa khẩu, kết nối hành lang kinh tế Đông Tây từ Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và các tỉnh Nam Lào với khu vực kinh tế miền Trung

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25 tháng 03 năm 2016

Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi đến năm 2030, tỉnh Kon Tum – Mục tiêu của đồ án đó là: Xây dựng, phát triển thị trấn PleiKần theo tiêu chí phát triển đô thị loại 4, huyện Ngọc Hồi trở thành thị xã vào cuối năm 2015. Xây dựng thị trấn Plei Kần trở thành một trung tâm chính trị, hành chính của huyện Ngọc Hồi; là một trung tâm kinh tế, trung tâm văn hoá, giáo dục và đào tạo; đầu mối giao thông giao lưu lớn của vùng phía Tây tỉnh, và của vùng kinh tế động lực khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Xây dựng thị trấn Plei Kần trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, sinh thái và có bản sắc riêng phù hợp với điều kiện tự nhiên và lịch sử phát triển. Tạo lập môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần ngày càng cao của nhân dân; đảm bảo phát triển hài hoà và bền vững giữa đô thị và điểm dân cư nông thôn. Xây dựng một đô thị có kiến trúc hiện đại, có bản sắc văn hoá đặc trưng riêng của tỉnh KonTum.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi đến năm 2030, tỉnh Kon Tum

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi đến năm 2030, tỉnh Kon Tum

- Bản vẽ:

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông đến năm 2030

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ đánh giá tổng hợp quỹ đất xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi