0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị Long Điền đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

- Vị trí giới hạn khu quy hoạch: Thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, bao gồm 7 đơn vị hành chính (5 xã, 2 thị trấn): xã Phước Tỉnh, Phước Hưng, An Ngãi, Tam Phước, An Nhứt, Thị trấn Long Điên và Long Hài có diện tích quy hoạch 7,699.36 ha. - Ranh giới cụ thể như sau:

    + Phía Băc giáp Thị xã Rịa

    + Phía Nam giáp biển Đông

    + Phía Tây giáp Tp. Vũng Tàu và Thị xã Bà Rịa

    + Phía Đông giáp huyện Đất Đỏ.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị Long Điền đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : năm 2010

+ Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 27 tháng 1 năm 2010

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị Long Điền đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng thoát nước Long Điền

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vị trí các điểm ngập lụt đô thị Long Điền

+ Bản vẽ sơ đồ lưu vực thoát nước mưa

+ Bản vẽ sơ đồ lưu vực thoát nước thải

+ Bản vẽ sơ đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ Bản vẽ sơ đồ quy hoạch thoát nước thải phương án 1

+ Bản vẽ sơ đồ quy hoạch thoát nước thải phương án 2

+ Bản vẽ sơ đồ ranh giới khu vực nghiên cứu

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và quy mô các dự án liên quan

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi