0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng xã Dị Nậu, huyện Tam Nông giai đoạn 2021 – 2030, tỷ lệ 1/5.000

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.docx)

 Xã Dị Nậu có đường tỉnh 316M và đường huyện 77 chạy qua nên tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và giao lưu buôn bán trao đổi hàng hoá. Tuy nhiên tiềm năng này chưa được khai thác triệt để.

Mục tiêu của công trình Quy hoạch chung xây dựng xã Dị Nậu, huyện Tam Nông giai đoạn 2021 – 2030, tỷ lệ 1/5.000: Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Dị Nậu làm cơ sở đầu tư xây dựng Nông thôn, thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng xã Dị Nậu, huyện Tam Nông giai đoạn 2021 – 2030, tỷ lệ 1/5.000

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-03 bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi