0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.docx) 

 Hiền Quan có TL315 và huyện lộ số 70 chạy qua nên tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và giao lưu buôn bán trao đổi hàng hoá. Tuy nhiên tiềm năng này chưa được khai thác triệt để. Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho sản xuất nông - lâm nghiệp và sức khỏe đời sống của nhân dân trong vùng: Với chế độ mưa, nhiệt và ánh sáng thuận lợi để trồng lúa nước, tạo điều kiện để nâng cao năng suất, sản lượng lương thực.

Mục tiêu của công trình Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015: Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Hiền Quan làm cơ sở đầu tư xây dựng Nông thôn, thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-03 bản đồ định hướng không gian toàn xã

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi