0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành thoát nước thành phố Vũng tàu đối với khu vực đảo Long Sơn đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch căn cứ nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chuyên ngành thoát nước đảo Long Sơn thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bao gồm toàn bộ hệ thống thoát nước thuộc ranh giới hành chính của Đảo Long Sơn, cụ thể là:

  + Phía Bắc giáp thị xã Bà Rịa và huyện Tân Thành

  + Phía Đông giáp đảo Gò Găng

  + Phía Nam và phía Tây giáp Vịnh Gành Rái và vùng cửa sông Chà Và.

- Tổng diện tích tự nhiên là 3700 ha trong đó diện tích đất liền là 2900 ha và 800 ha

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành thoát nước thành phố Vũng tàu đối với khu vực đảo Long Sơn đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: năm 2015

- Mục tiêu đồ án Điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành thoát nước thành phố Vũng tàu đối với khu vực đảo Long Sơn đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Giúp giải quyết triệt để tiêu thoát nước mưa cho toàn bộ đảo Long Sơn một cách nhanh chóng, hiệu quả. Góp phần giải quyết triệt để ô nhiễm do nước thải, giữ gìn sự bền vững môi trường. Đưa ra các biện pháp bảo vệ nguồn nước ngầm, nước mặt. Xác định các vị trí tiếp nhận nước mưa, nước thải, vị trí, dây chuyền và công suất trạm xử lý; phân đoạn đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và quy hoạch phát triển huyện. Góp phần nâng cao năng lực, tăng cường thể chế, trang thiết bị vận hành và quản lý hệ thống thoát nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển của huyện trong tương lai kết hợp với việc hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật huyện một cách tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Đề xuất các biện pháp xây dựng, tài chính, kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội của trị trấn, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch đầu tư tổng thể.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành thoát nước thành phố Vũng tàu đối với khu vực đảo Long Sơn đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành thoát nước thành phố Vũng tàu đối với khu vực đảo Long Sơn đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH 01:  Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa đến năm 2025

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng mạng lưới thoát nước

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi