0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tú Trĩ giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Tú Trĩ là một xã ở phía Nam của huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn giáp với thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông, là vùng đồi núi cao, độ dốc lớn, độ cao trung bình khoảng 180-1400m. Có đường liên xã chạy qua, nhưng mặt đường đã cũ và xuống cấp nên hết sức khó khăn cho việc đi lại và phát triển kinh tế. Toàn xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 1245,72 ha với nhiều thành phần dân tộc. Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu gần trung tâm thôn, các thôn xa mật độ dân cư ít.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tú Trĩ giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn là: Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn.Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn mới khang trang, hiện đại, lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống trên địa bàn xã. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng được các yêu cầu sản xuất và sinh hoạt. Khai thác hiệu quả các quỹ đất, rà soát quỹ đất và có phương án sử dụng hợp lý trên cơ sở phát triển bền vững. Tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan các điểm dân cư góp phần hoàn thiện quy hoạch xã nông thôn mới.

- Thời điểm lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tú Trĩ giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tú Trĩ giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

+ Quy định quản lý

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất năm 2010

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch định hướng phát triển không gian toàn xã

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch sản xuất

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH_08: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

+ QH_09: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian khu trung tâm

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi