0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030 định hướng đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

- Vị trí, quy mô ranh giới lập quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang được lập trên phạm vi toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Ninh Giang 13.681,49ha (bao gồm 01 thị trấn Ninh Giang và 19 xã).

- Ranh giới quy hoạch:

    + Phía Bắc giáp huyện Gia Lộc

    + Phía Nam giáp huyện Quỳnh Côi (tỉnh Thái Bình) và TP Hải Phòng

    + Phía Đông giáp huyện Tứ Kỳ

    + Phía Tây giáp huyện huyện Thanh Miện.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030 định hướng đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương: năm 2020

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030 định hướng đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương: Nhằm đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển của huyện Ninh Giang, của Vùng và của Tỉnh. Phát huy vị trí chiến lược của huyện Ninh Giang để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, khai thác các thế mạnh về đầu mối giao thông, công nghiệp, du lịch dịch vụ thương mại hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn. Xây dựng cấu trúc không gian vùng lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội. Tăng cường quản lý, thu hút đầu tư, tạo nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh đồng bộ và hiện đại.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030 định hướng đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi