0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng Trung Du và Miền núi Bắc Bộ đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf), (dwg)

Quy hoạch xây dựng vùng Trung Du và Miền núi Bắc Bộ đến năm 2030

   - Quy hoạch xây dựng vùng TD&MNBB đến năm 2030 được thực  hiện dựa trên nguyên tắc kế thừa các chủ trương, quy hoạch đã được TTCP, các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh phê duyệt, như Quy hoạch các ngành giao thông, điện, nước, thủy lợi, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch..., quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị và nông thôn trên địa bàn các tỉnh trong vùng. Nhằm xác lập hệ thống các điểm đô thị, dân cư nông thôn phù hợp định hướng qui hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Đồ án được phê duyệt theo Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21 tháng 06 năm 2013

Quy hoạch xây dựng vùng Trung Du và Miền núi Bắc Bộ đến năm 2030

  - Mục tiêu của đồ án đó là: Khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế, chính trị, tài nguyên đất đai, khoáng sản, xây dựng vùng TD&MNBB thành một khu vực có có môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế- xã hội.  Tạo ra một vùng không gian kinh tế liên tỉnh có sự  liên kết và ảnh hưởng tương hỗ tích cực, phát triển bền vững. Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn đồng bộ với sự phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội của vùng. Hình thành các trung tâm kinh tế của vùng gắn với các đô thị trung tâm và các khu kinh tế cửa khẩu, tạo thành hệ thống các trung tâm dịch vụ xuất nhập khẩu quốc gia và quốc tế nối liến với các trung tâm kinh tế lớn ở phía Bắc và cả nước.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng Trung Du và Miền núi Bắc Bộ đến năm 2030

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Trung Du và Miền núi Bắc Bộ đến năm 2030

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ vị trí và liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư, sử dụng đất và giao thông

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng phân vùng

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật vùng

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp điện

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thôgns cấp nước

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

(hoangvietanh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi