Đồ án môn học – Tổ chức thi công chi tiết nền đường – Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
50 EP
Bản vẽ thi công Cống hộp đổ tại chỗ kích thước 2x(2x2)
100 EP
Bản vẽ thi công - Bố trí chung và chi tiết cọc khoan nhồi cầu 1 nhịp
50 EP
Thuyết minh biện pháp thi công bấc thấm của dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
30 EP
Hệ thống giao thông thông minh (ITS) và khả năng ứng dụng ở Việt Nam
30 EP
TCVN 8810:2011 Đường cứu nạn ô tô - yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 9505:2012 Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường a xít - thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 5729:2012 Đường ô tô cao tốc – Yêu cầu thiết kế
0 EP
Autobahn
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]