Đồ án tốt nghiệp kiến trúc – Bảo tàng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng
30 EP
Đồ án thiết kế Bảo tàng đá non nước thành phố Đà Nẵng
50 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư– Bảo tàng khảo cổ học Việt Nam, quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội
100 EP
Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư: Thiết kế bảo tàng tỉnh Cà Mau
20 EP
Đồ án tốt nghiệp – Kiến trúc sư công trình – Thiết kế bảo tàng
25 EP
Đồ án kiến trúc công trình – K7 – Bảo tàng nghệ thuật tạo hình
25 EP
Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Bảo tàng tương tác âm nhạc Việt Nam
0 EP
Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Bảo tàng phố cổ Hà Nội
0 EP
Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Bảo tàng Nông nghiệp Việt Nam
0 EP
Giải Loa Thành 2006 – Giải nhất – Bảo tàng nghệ thuật tạo hình hiện đại – Huế
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]