Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Lê Thu Trang

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Nam

Tên đồ án: Bảo tàng phố cổ Hà Nội

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Phân tích vị trí và điều kiện hiện trạng

2-Các phương án kiến trúc và tổng mặt bằng

3-Phối cảnh tổng thể

4-Mặt bằng tầng hầm, tầng 1, tầng 2

5-Mặt đứng

6-Tính toán bố trí chiếu sáng

(bnt)

Date published: 25.05.2014 | 00:08
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Bảo tàng phố cổ Hà Nội

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Lê Thu Trang

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Nam

Tên đồ án: Bảo tàng phố cổ Hà Nội

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Phân tích vị trí và điều kiện hiện trạng

2-Các phương án kiến trúc và tổng mặt bằng

3-Phối cảnh tổng thể

4-Mặt bằng tầng hầm, tầng 1, tầng 2

5-Mặt đứng

6-Tính toán bố trí chiếu sáng

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]