Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Trần Trung Kiên

Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội

GVHD: TS.KTS Nguyễn Tiến Thuận

Tên đồ án: Bảo tàng tương tác âm nhạc Việt Nam

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và ý tưởng thiết kế

2-Mặt bằng tầng 1, tầng 2, tầng hầm

3-Mặt bằng tổng thể

4-Phối cảnh minh họa

(bnt)

Date published: 30.05.2014 | 17:37
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Bảo tàng tương tác âm nhạc Việt Nam

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Trần Trung Kiên

Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội

GVHD: TS.KTS Nguyễn Tiến Thuận

Tên đồ án: Bảo tàng tương tác âm nhạc Việt Nam

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và ý tưởng thiết kế

2-Mặt bằng tầng 1, tầng 2, tầng hầm

3-Mặt bằng tổng thể

4-Phối cảnh minh họa

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]