Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Phạm Thanh Khê

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: KTS. Doãn Thế Trung

Tên đồ án: Bảo tàng Nông nghiệp Việt Nam

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và ý tưởng thiết kế

2-Phân tích hiện trạng và hướng tiếp cận

3-Phối cảnh minh họa

4-Các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình

(bnt)

Date published: 21.05.2014 | 22:04
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Bảo tàng Nông nghiệp Việt Nam

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Phạm Thanh Khê

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: KTS. Doãn Thế Trung

Tên đồ án: Bảo tàng Nông nghiệp Việt Nam

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và ý tưởng thiết kế

2-Phân tích hiện trạng và hướng tiếp cận

3-Phối cảnh minh họa

4-Các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]