Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và mô hình toán tính toán cân bằng nước lưu vực sông Bé
25 EP
Nghiên cứu ứng dụng chương trình Midas-Civil trong phân tích kết cấu và cầu
30 EP
Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng
15 EP
Đồ án Thiết kế cầu liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng
15 EP
Đồ án thi công cầu BTCT dư ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng
25 EP
Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu BTCT dự ứng lực nhịp liên tục thi công đúc hẫng cân bằng
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]