0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Nghiên cứu ứng dụng chương trình Midas-Civil trong phân tích kết cấu và cầu

Báo cáo tốt nghiệp gồm 3 phần

Phần I: Đặt vấn đề

Phần II: Nội dung của đề tài

Gồm có 4 chương

+ Chương I: Tổng quan về Midas-Civil

+ Chương II: Phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong Midas-Civil

+ Chương III: Nghiên cứu chương trình Midas-Civil

+ Chương IV: Tính toán cầu bê tông dư ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng

Phần III: Kết luận và kiến nghị

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: