Biện pháp thi công cọc khoan nhồi
30 EP
Đồ án kỹ thuật thi công II – Thi công móng cọc khoan nhồi
50 EP
Các vấn đề cơ bản về nền móng
20 EP
Các sự cố thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi, tường vây, cọc barrette
25 EP
Phương pháp khoan nhồi cọc DTH
15 EP
Móng cọc- phân tích và thiết kế
15 EP
NCKH_Tìm hiểu các sự cố trong quá trình thi công cọc khoan nhồi và biện pháp xử lý
15 EP
TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng nhất của bê tông – Phương pháp xung siêu âm
0 EP
TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu
0 EP
TCXDVN 358:2005 Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]