Bài nghiên cứu khoa học phân tích các bước và trình tự và các sự cố xảy ra khi thi công cọc khoan nhồi, từ đó đưa ra kiến nghị về các biện pháp phòng ngừa sự cố khi thi công cọc khoan nhồi
Date published: 24.09.2014 | 08:30
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

NCKH_Tìm hiểu các sự cố trong quá trình thi công cọc khoan nhồi và biện pháp xử lý

Tác giả: Đặng Quang Vinh và Lưu Thái Phong

Bài nghiên cứu khoa học phân tích các bước, trình tự và các sự cố xảy ra khi thi công cọc khoan nhồi, từ đó đưa ra kiến nghị về các biện pháp phòng ngừa sự cố khi thi công cọc khoan nhồi

 (ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]