Bản vẽ thiết kế cống bản 1m, khổ 6,5m, 2 bên xây hố thu
50 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản-BxH=2.0x1.3M
20 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản-BxH=1x1M và 1x1.2M
20 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản - BxH=1.5x0.8M và 1.5x1.2M
20 EP
Thoát nước-Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống hộp thoát nước qua đường BxH =3x3m
35 EP
Thoát nước - Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống hộp thoát nước qua đường BxH = 1x1m
35 EP
Thoát nước - Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống bản thoát nước qua đường L=100cm
35 EP
Bản vẽ thiết kế rãnh thoát nước bê tông cốt thép đúc sẵn, bề rộng lòng rãnh B=400mm
25 EP
Bản vẽ thiết kế kỹ thuật công bản qua đường, bề rộng lòng cống B=2m, chiều dài >7m
30 EP
Thoát nước-Bản vẽ thiết kế chi tiết cấu tạo cống hộp 4m x 4m đoạn qua đường
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]