Chi tiết cống ngang thoát nước qua đường dạo, qua đường ô tô
40 EP
Chi tiết xử lý giao cắt hào kỹ thuật và cống thoát nước
40 EP
Thoát nước- Bản vẽ bộ định hình cống tròn đường kính D300 đến D3600mm công nghệ Rung ép
35 EP
Thoát nước- Bản vẽ bộ định hình cống tròn (đúc ly tâm) đường kính D200 -> D2000mm
35 EP
Thoát nước- Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thu nước mưa kiểu hàm ếch
30 EP
Thoát nước – Bản vẽ chi tiết mặt cắt ngang hố đào các loại cống, rãnh thoát nước mưa
25 EP
Chi tiết gối cống tròn kích thước từ D400 đến D1500
50 EP
Bảng tính thuỷ lực thoát nước thải
30 EP
TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép
0 EP
Thoát nước-Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống tròn và các loại định hình ga thoát nước thải
45 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]