Hồ sơ thiết kế bệnh viện - khoa điều trị theo yêu cầu, 5 tầng - Phần 5: Thiết kế hệ thống cấp điện cảnh quan ngoài khuôn viên
70 EP
Chi tiết lắp ráp cột điện cao thế 110kV cao 21m
30 EP
Chi tiết cột điện Cao thế
30 EP
Bài giảng thép đặc biệt- kết cấu thép tháp trụ
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]