Hồ sơ thiết kế bệnh viện - khoa điều trị theo yêu cầu, 5 tầng - Phần 5: Thiết kế hệ thống cấp điện cảnh quan ngoài khuôn viên
70 EP
Chi tiết cột điện Cao thế
30 EP
Kết cấu nhà lô 5 tầng
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]