Chi tiết cấu tạo Kè hồ điều hòa Htb=5m
30 EP
Bản vẽ chi tiết kè chống sạt lở bờ sông chiều cao H=4,7m tường chắn H=3,9m, taluy ke 1:1
60 EP
Chi tiết cấu tạo kè hồ H=3m.
30 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo kè hồ
25 EP
Giao thông-Bản vẽ chi tiết cấu tạo kè đường đê
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]