Chi tiết xử lý giao cắt hào kỹ thuật và cống thoát nước
40 EP
Thoát nước- Bản vẽ bộ định hình cống tròn đường kính D300 đến D3600mm công nghệ Rung ép
35 EP
Thoát nước- Bản vẽ bộ định hình cống tròn (đúc ly tâm) đường kính D200 -> D2000mm
35 EP
Thoát nước- Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thu nước mưa kiểu hàm ếch
30 EP
Thoát nước-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cống tròn thoát nước mưa
25 EP
Thoát nước-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cống hộp bê tông cốt thép
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]