Tổng mức đầu tư dự án cập nhật văn bản năm 2020
100 EP
Mẫu hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT ( có quyết định phê duyệt )
500 EP
Mẫu Tổng mức đầu tư sơ bộ trong hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT
100 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT
300 EP
Hồ sơ Đề xuất dự án theo hình thức BT
300 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]