Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng thị xã Gia Nghĩa  - Tỉnh Đắk Nông có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
100 EP
Luận văn thạc sỹ - Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
100 EP
Nghiên cứu một số giải pháp CBKT nhằm phòng tránh ngập lụt trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hòa Tâm- Tỉnh Phú Yên
100 EP
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đô thị
15 EP
Luận văn Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước sông Nhuệ - Đáy thành phố Hà Nội
15 EP
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam
0 EP
Phần I: Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam
15 EP
Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam: Xây dựng nền móng cho tương lai
15 EP
QĐ số: 2139/QĐ-TTg vv Phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
0 EP
TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]