Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu sàn không dầm rỗng chèn hộp xốp vượt nhịp 13m cho nhà 10 tầng
200 EP
Hồ sơ kết cấu cổng chào Hồ Gươm Plaza
50 EP
Hồ sơ kết cấu nhà đa năng nhịp 12m
50 EP
Hồ sơ và thuyết minh tính toán dàn thép hình thang
35 EP
Công nghệ thi công dầm liên hợp bằng phương pháp đúc hẫng
15 EP
Bài giảng thép đặc biệt- kết cấu thép ứng suất trước
15 EP
Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước.
15 EP
Bài giảng môn học kết cấu thép 2
15 EP
Bài giảng nhà nhịp lớn - Lê Kiều
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]