Hồ sơ thiết kế Tòa nhà thí nghiệm 5 tầng, diện tích 505m2 – Phần 5: Điều hòa thông gió
50 EP
Hồ sơ thiết kế Tòa nhà thí nghiệm 5 tầng, diện tích 505m2 – Phần 4: Cấp thoát nước
50 EP
Hồ sơ thiết kế Tòa nhà thí nghiệm 5 tầng, diện tích 505m2 – Phần 3: Điện – Điện nhẹ
50 EP
Hồ sơ thiết kế Tòa nhà thí nghiệm 5 tầng, diện tích 505m2 – Phần 2: Kết cấu
50 EP
Hồ sơ thiết kế Tòa nhà thí nghiệm 5 tầng, diện tích 505m2 – Phần 1: Kiến trúc
70 EP
Bài giảng thí nghiệm kiểm định đường bộ
70 EP
Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu xây dựng
15 EP
Móng cọc- phân tích và thiết kế
15 EP
NCKH_Ứng xử lưu biến và mô hình thí nghiệm chảy xòe của bê tông tự đầm lèn
15 EP
TCVN 9403:2012 Gia có đất nền yếu - phương pháp trụ đất xi măng
0 EP
Trang 1/4
1
... 4
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]