0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu xây dựng

Lời nói đầu
Bài 1. Các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất cơ lý của đá, cát dùng trong xây dựng
Bài 2. Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của xi măng
Bài 3. Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của bê tông
Bài 4. Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của vữa xây dựng
Bài 5. Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của bi tum, bê tông át pha

Nguồn gốc: Trung cấp Cầu đường & Dạy nghề, 2010
(ht-lla)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi