S- Cơ học đất tập 2
Date published: 05.05.2014 | 12:10
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Cơ học đất tập 2

S- Cơ học đất tập 2
Tác giả: R. Whitlow

Sách gồm các nội dung  sau: là bản dịch tiếng việt của R.whitlow

-          Chương 8: Áp lực hông của đất

-          Chương 9: Ổn định mái dốc

-          Chương 10: Tính nén lún của đất nền

-          Chương 11: Sức chịu tải của nền móng

-          Chương 12: Khảo sát hiện trường và thí nghiệm tại hiện trường

 (Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]