Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư – Thư viện Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng
50 EP
Thiết kế kiến trúc nhà làm việc Bộ chỉ huy 3 tầng – 35,4 x 11,1M
40 EP
TCVN 9239:2012 Chất thải rắn - quy trình chiết độc tính
0 EP
TCVN 9236:2012 Chất lượng đất - giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở việt nam - phần 1, 2, 3
0 EP
TCVN 8921:2012 Ống thép hàn chịu lực - thử siêu âm vùng liền kề với mối hàn để phát hiện các khuyết tật tách lớp
0 EP
TCVN 8920-5:2012 hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 5: đo độ chính xác chuyển động
0 EP
TCVN 8920-4:2012 Hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 4: đo tốc độ hàn
0 EP
TCVN 8920-3:2012 Hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 3: đo các đặc tính dòng tia
0 EP
TCVN 8920-2:2012 Hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 2: đo đặc tính điện áp gia tăng
0 EP
TCVN 8920-1:2012 Hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 1: nguyên tắc và điều kiện nghiệm thu
0 EP
Trang 1/5
1
... 5
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]