Bản vẽ kết cấu móng hộp cho nền đất yếu
25 EP
Hồ sơ kết cấu nhà văn phòng 8 tầng.
40 EP
Hồ sơ bản vẽ kết cấu tầng hầm nhà dân 5 tầng
25 EP
Kết cấu nhà lô 5 tầng
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]