Phương án tài chính dự án nhà ở xã hội chung cư 25 tầng
150 EP
Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
TCXDVN 329 : 2004 Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 29 / 2004 / QĐ-Bộ Xây dựng ngày 10 / 12 / 2004.
0 EP
Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án xây dựng
15 EP
TT 01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Bài giảng xác định khối lượng xây dựng công trình
30 EP
TCVN 9356:2012 Kết cấu bê tông cốt thép - phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
0 EP
TCVN 8735:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 4196:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định - độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
0 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]