Tài liệu sẽ hướng dẫn thực hiện việc xác định tổng mức đầu tư của dự án xây dựng và từ đó đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án.

Tài liệu bao gồm các phần sau:

-Lập kế hoạch chi phí chuẩn bị dự án

- Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án

- Phương pháp xác định suất vốn đầu tư

- Phương pháp xác đinh suất vốn đầu tư

- Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án

- Quản lý rủi ro của dự án

Định dạng tài liệu PDF

 (Ht-ttmh)

Date published: 17.04.2015 | 15:17
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án xây dựng

Tài liệu sẽ hướng dẫn thực hiện việc xác định tổng mức đầu tư của dự án xây dựng và từ đó đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án.

Tài liệu bao gồm các phần sau:

-Lập kế hoạch chi phí chuẩn bị dự án

- Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án

- Phương pháp xác định suất vốn đầu tư

- Phương pháp xác đinh suất vốn đầu tư

- Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án

- Quản lý rủi ro của dự án

Định dạng tài liệu PDF

 (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]