Xác định khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình để xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình (Tổng mức đầu tư, dự toán chi phí), lập khối lượng mời thầu
Date published: 19.09.2014 | 11:45
Available in Ebook
Đồ án môn học
30 EP

Bài giảng xác định khối lượng xây dựng công trình

\r\n Xác định khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình để xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình (Tổng mức đầu tư, dự toán chi phí), lập khối lượng mời thầu

\r\n

\r\n  (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]